2014 11 26 2015 m. numatoma išleisti ISO 9001 standarto naują redakciją (ISO 9001:2015) Grįžti

Visi ISO standartai yra periodiškai peržiūrimi, siekiant išlaikyti jų aktualumą esamoje rinkoje. Bene populiariausio ISO serijos standarto – ISO 9001:2008 peržiūrą ir atnaujinimą inicijavo ISO Kokybės vadybos ir kokybės užtikrinimo techninio komiteto Kokybės sistemų pakomitetis ISO/TC 176/SC 2.

Numatoma, kad ISO 9001:2015 bus paskelbtas iki 2015 metų pabaigos.

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) duomenimis, įsigaliojus naujai standarto redakcijai, bus suteiktas trejų metų pereinamasis laikotarpis organizacijų kokybės vadybos sistemų atnaujinimui pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

 

Lietuvos standartizacijos departamento komitetas LST TK 24 (Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas) informuoja, kad prEN ISO 9001 ir prEN ISO 9000 numatoma oficialaus balsavimo data - 2015 metų birželis (ši data dar nėra standartų išleidimo data).

 

Naujausią informaciją galite rasti ČIA