2014 11 24 LST ISO/IEC 27001 pereinamasis laikotarpis Grįžti

Tarptautinis akreditacijos forumas Generalinėje Asamblėjoje, remdamasis technikos komiteto rekomendacija, patvirtino standartą ISO/IEC 27001: 2013 Informacijos technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai, kaip norminį dokumentą. Organizacijoms, turinčioms sertifikuotas vadybos sistemas pagal ISO/IEC 27001:2005, pereinamasis laikotarpis pereiti prie ISO/IEC 27001:2013 – dveji metai nuo šios standarto paskelbimo dienos.

Nuo 2014-10-01 Informacijos saugumo valdymo sistemos auditai bus atliekami tik pagal standarto naujos redakcijos reikalavimus.

 

Daugiau informacijos galite rasti ČIA