2015 10 19 Naujų standartų pereinamasis laikotarpis Grįžti

2015 m. rugsėjo 30 d. išleisti Lietuvos standartai LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai ir LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės.

 

„2015 m. spalio 1 d. IAF ir ISO išleido bendrą Komunikatą, kuriame suderino nuostatas ir paskelbė standartų ISO 9001:015 ir ISO 14001:2015 pereinamąjį laikotarpį – 2018 m.rugsėjo 15 d. Šis pereinamasis laikotarpis taikomas ir Lietuvos standartų įdiegimui. Dėl šios priežasties nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. visos akredituotos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos (toliau – sertifikavimo įstaigos), atlikdamos auditą ir vadybos sistemų sertifikavimą, turės taikyti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus, o akreditavimo pažymėjimų ir akreditavimo sričių, patvirtinančių sertifikavimo įstaigų akreditavimą sertifikuoti kokybės vadybos sistemas, atitinkančias LST EN ISO 9001:2008, ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias LST EN ISO 14001:2004, galiojimas bus panaikintas“ (DĖL STANDARTŲ LST EN ISO 9001:2015 IR LST EN ISO 14001:2015 TAIKYMO, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos, 2015-10-16).