2017 03 07 Gauta padėka iš Nacionalinio akreditacijos biuro Grįžti

2017-02-21 SERTIKOJE vyko Nacionalinio akreditacijos biuro priežiūros auditas kartu su

Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų tarybos paskirta tarptautine ekspertų grupe.

Po stebėjimo SERTIKAI Nacionalinio akreditacijos biuro atstovai atsiuntė padėkos raštą.