2018 03 14 Naujas darbuotojų saugos ir sveikatos standartas Grįžti

2018-03-12 Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) paskelbė naujojo darbuotojų saugos ir sveikatos standarto ISO 45001:2018 redakciją. Standartas keis dabar galiojantį LST 1977:2008 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007).

Perėjimui prie naujosios standarto redakcijos reikalavimų skirtas 3-ų metų laikotarpis.

Plačiau pasiskaityti galima www.iso.org