2018 03 14 ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 perėjimo laikotarpio pabaiga Grįžti

Nuo 2018-03-15 dienos kokybės vadybos sistemos  ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos pirminio / pakartotinio sertifikavimo bei priežiūros auditai bus atliekami pagal standarto ISO 9001:2015 ir pagal ISO 14001:2015 reikalavimus.

Platesnė informacija teikiama telefonais: +370 601 29931 arba +370 608 06613